Forside / Blogg / Mål merkevarekjennskap med YouTube Brand Lift

Mål merkevarekjennskap med YouTube Brand Lift

Dato publisert:

19.06.20
Mobiltelefon med YouTube-logo på hele skjermen

Visste du at YouTube har over 2 milliarder brukere hver måned? Videoannonsering er en effektiv måte å nå ut til din målgruppe. Hvis du i tillegg benytter deg av Brand Lift, vil du få en helt ny forståelse av hvordan YouTube-kampanjen din påvirket de som så den.

Suksessen av en videokampanje måles ofte ved å se på tradisjonelle data, for eksempel antall visninger og visningsrate, eller til og med klikk til nettsted og kjøp på nettsted. Disse tallene gir deg ikke alltid hele bildet, og i noen tilfeller kan det være direkte misvisende å vurdere kampanjen basert på klikk eller salg. Det er ikke nødvendigvis når folk ser video på YouTube at de er interessert i å forflytte seg til nettstedet ditt. Men det betyr ikke at kampanjen var mislykket.

Med Brand Lift kan du se den direkte effekten videoannonsene har på merkevaren din løpende gjennom hele kampanjeperioden!

Hva er YouTube Brand Lift?

Brand Lift er et eget produkt fra Google som måler effekten av YouTube-annonsene dine. Den løper så lenge annonsene er aktive, og måler hvordan annonsene påvirker oppfatningen av merkevaren din og atferd hos målgruppen du retter deg mot. Du kan blant annet se hvilken effekt annonsene har på merkevarekjennskap eller kjøpsintensjon - noe du ikke får muligheten til ved å kun se på tradisjonell rapportering i Google Ads.

Så snart du setter i gang kampanjen din, kommer resultatene i løpet av kort tid (så snart Brand Lift har nok data til å vise deg noe). I motsetning til tradisjonelle markedsundersøkelser, hvor en spørreundersøkelse gjennomføres i forkant og etterkant av en kampanje, kan du altså bruke resultatene i Brand Lift studiet til å justere kampanjen din underveis. På den måten kan du bli enda bedre kjent med målgruppen din, og utnytte kampanjebudsjettet best mulig.

Hvordan fungerer Brand Lift?

Google bruker to ulike metoder for å vurdere effekten av videoannonsene; spørreundersøkelser og Google Søk. Målgruppen din deles først i to grupper. Den ene gruppen blir eksponert for annonsene, mens den andre fungerer som en kontrollgruppe. Etter at gruppene har sett (eller ikke sett) annonsene, vil de få opp en spørreundersøkelse der du sammenlignes med tre av dine konkurrenter. Dette er forhåndsdefinerte spørsmål som Google setter opp, og kan for eksempel være: Hvilken av disse merkevarene kjenner du til?

I tillegg bruker Google søkemotoren sin for å se om det er noe forskjell i hvor ofte de to gruppene søker etter søkeord knyttet til merkevaren eller kampanjen din. Siden den eneste forskjellen på de to gruppene er hvorvidt de har blitt eksponert for annonsene dine, kan forskjellene i både svar fra spørreundersøkelsen og Google Søk knyttes direkte til annonsene (så sant kampanjen din ikke kjøres i andre kanaler samtidig).

Slik kommer du i gang med YouTube Brand Lift

Brand Lift er kun tilgjengelig hvis du skal bruke YouTube-annonser i kampanjen din. Du må benytte deg av formatene In-stream og bumperannonser. Da får du muligheten til å måle følgende spørsmål:

 • Brand Awareness: Er målgruppen mer bevisst på merkevaren din etter å ha sett annonsen?
 • Purchase Intent: Vurderer målgruppen å kjøpe produktene dine etter å ha sett annonsen?
 • Brand Consideration: Hvor tilbøyelig er målgruppen til å velge din merkevare etter å ha sett annonsen?
 • Favorability: Er målgruppen mer interessert i merkevaren din og produktene dine etter å ha sett annonsen?
 • Ad recall: Husker målgruppen å ha sett annonsen din?

Du kan måle tre av disse spørsmålene per Brand Lift-studie. For å sikre at nok brukere svarer i kontrollgruppene, er det satt et krav på hvor mye du er nødt til å bruke i løpet av den første syv dagers perioden av kampanjen. Kravet varierer ut fra hvor mange spørsmål du ønsker å måle:

 • 1 spørsmål: cirka 95 000 NOK* (10 000 USD)
 • 2 spørsmål: cirka 190 000 NOK* (20 000 USD)
 • 3 spørsmål: cirka 573 000 NOK* (60 000 USD)

Du kan la kampanjen gå så lenge du ønsker, det er bare de første syv dagene hvor det er et krav på hvor mye penger du må bruke. Du vil fortsette å få svar på undersøkelsen så lenge kampanjen er aktiv.

*valutakurs på publiseringsdato

Justere YouTube-kampanje etter resultatene

I løpet av kampanjen, kan du teste ulike videoer med f.eks. forskjellig design og budskap. Du får altså muligheten til å se hvilke videoer som gir størst effekt på merkevarekjennskap eller kjøpsintensjon. Dette gir deg nyttig innsikt som du kan bruke til fremtidige kampanjer, eller kampanjer i andre kanaler. Hvilke resultater du får vil avhenge av hvor mange som svarer på undersøkelsen, men du vil blant annet få informasjon om:

 • Absolutt merkevareløft
 • Relativt merkevareløft
 • Antall brukere med oppnådd merkevareløft
 • Kostnad per bruker med oppnådd merkevareløft
 • Forbedringspotensial for løft


YouTube Brand Lift er altså en super mulighet for deg som ønsker større innsikt i hvordan annonsene dine påvirker merkevarekjennskapen i målgruppen din. Driver du med YouTube-annonsering er Brand Lift definitivt en mulighet du burde benytte deg av på din neste kampanje!

Vil du kjøre YouTube Brand Lift på din neste videokampanje for å vurdere merkevarekjennskapen? Ta kontakt med oss i dag!