Forside / Blogg / Hvem konkurrerer du mot i Google AdWords?

Hvem konkurrerer du mot i Google AdWords?

Dato publisert:

03.05.17

Dato oppdatert:

05.04.23
Konkurrenter CROP FACEBOOK

Å sjekke hvem som er konkurrentene dine i Google Adwords, kan hjelpe deg med strategiske beslutninger og gi deg verdifull innsikt. Her har du en guide til hvor du finner konkurrenter i Google Adwords og hvorfor det er nyttig å vite!

Mange vet nok hvem hovedkonkurrentene er, men du kjenner ikke nødvendigvis til alle konkurrenter du har, og kanskje ikke hvem av dem som satser mest på de samme søkeordene som deg. Ved å bruke Google AdWords sin auksjonsinnsiktsrapport kan du få informasjon om hvem konkurrentene dine er.

Du får også informasjon om konkurrenters gjennomsnittlige plassering, visningsandel, overlapping, plasseringer over dine annonser og mye mer. Dette kan være nyttig, for eksempel kan den gjennomsnittlige plasseringen si noe om konkurrentene satser like hardt som deg på ulike søkeord.

For å finne auksjonsstatistikken, velger du en kampanje inne i Google AdWords, og deretter trykker du på «detaljer» og «alle» (se under).

Auksjonsstatistikk

Da får du opp auksjonsinnsiktsrapporten som viser deg hvordan kampanjen din presterer sammenlignet med andre annonsører som konkurrerer om de samme søkefrasene. Auksjonsinnsikten vil gi deg informasjon om disse faktorene:

  • Visningsandel: Hvor ofte din eller konkurrentens annonse har blitt vist.
  • Gjennomsnittsposisjon for annonser: Den gjennomsnittlige posisjonen annonsene til konkurrenten ble vist. (1 er øverste plassering i Google).

  • Overlappingsrate: Hvor ofte annonsen din ble vist samtidig som en konkurrent.

  • Raten for plassering over: Hvor ofte en konkurrent sin annonse vistes over din annonse.

  • Øverst på siden/toppsidefrekvens: Hvor ofte annonsen din ble vist på toppen av siden sammenlignet med konkurrentene dine.

  • Andel for høyeste rangering: Hvor ofte annonsen din rangerte høyere i auksjonen enn andre deltakere. I tillegg kommer antallet ganger annonsen din ble vist når ikke konkurrenter ble vist. Dette deles igjen på det totale antallet av annonseauksjoner du deltok i.


Eksempel på informasjonen fra auksjonsinnsikten:

Auksjon informasjon adwords

Statistikk for søk- og shoppingkampanjer


Auksjonsinnsiktsrapporten, eller auction insights på engelsk, gir deg statistikk fra både søkkampanjer og shoppingkampanjer. Det er litt forskjellig statistikk tilgjengelig for de to kampanjetypene.

For søkkampanjer får du statistikk over de 6 forskjellige faktorene fra auksjonsinnsikten fra listen over. Om du ønsker, er det også mulig å lage en rapport for en eller flere søkeord, annonsegrupper og kampanjer. Det eneste kravet er at det har vært noe aktivitet i kampanjene. Resultatene kan du segmentere på enhet og tid.

Rapporten for shoppingkampanjer gir deg statistikk om 3 forskjellige faktorer: Visningsandel, overlappingsrate og andel for høyeste rangering. På samme måte som med søke-kampanjer, kan du lage en rapport for annonsegrupper og kampanjer.

Søkannonser på konkurrentnavn


Fra rapporten får du et godt inntrykk av hvem som er dine viktigste konkurrenter når det gjelder søkannonser. Nå kan du, for eksempel, bruke informasjonen du henter inn fra auksjonsinnsikten til å sette opp kampanjer på konkurrentnavn i AdWords.

For noen kan det lønne seg å by på konkurrenter sin merkevare, men ikke for alle. Før du byr på konkurrentenavn bør dere ta en vurdering internt om dette er noe dere ønsker å gjøre. Selger du og din konkurrent helt identiske produkter eller tjenester, så kan det i hvert fall være verdt å teste om konkurrent-kampanjer fører til salg. I flere tilfeller vil det gjerne være dyrere å få inn disse salgene, enn i andre kampanjer, noe som gjør at du må vurdere om det er lønnsomt for din bedrift. Sist, men ikke minst, må du undersøke om dette er etisk rett og lovlig. Dette avhenger blant annet av om konkurrentens navn er et generisk ord. For eksempel Codex Advokater har kompetanse til å bistå deg med dette.

Les videre: Hvorfor du bør ha søkannonser på din egen merkevare i Google AdWords!

Hold deg oppdatert på Google AdWords og digital markedsføring! Meld deg på nyhetsbrev og følg oss på Facebook!