Forside / Blogg / Hvordan få mest mulig ut av Google Analytics dashboards?

Hvordan få mest mulig ut av Google Analytics dashboards?

Dato publisert:

22.12.15
Hi Res SMALL

Google Analytics dashboards - eller oversiktspaneler på norsk - er en av de innebygde rapporteringsmulighetene i Google Analytics. Som alle andre verktøy for rapportering, har også denne varianten sine styrker og svakheter. Her får du se hvordan du bruker verktøyet til din fordel og noen muligheter med dashboard som du kanskje ikke visste eksisterte!

Hvorfor bør du bruke dashboard?

  • Den gir et overblikk over tallene som er viktigst for deg.
  • Du kan legge individuelle filtre på hver del av dashbordet for å gjøre tallene mest mulig relevante.
  • Samme dashbord kan ligge tilgjengelig for alle som har tilgang til din Google Analytics.
  • Det ser pent ut og er oversiktlig.


Et dashboard i Google Analytics består av opptil 12 moduler (widgets) som hver for seg er en egen liten rapport. De forskjellige modulene er uavhengige av hverandre, og du kan legge på et individuelt filter per modul for trafikken som skal vises. Dette er en av de største styrkene til dashborads, fordi det gjør at du kan se tall på både øktnivå og sidevisningsnivå i samme rapport. Dette er nyttig om du ønsker å sitte med et totalbilde for ulike deler av trafikken, markedsaktiviteter og segmenter av brukere. I mange andre rapporteringsverktøy må du gå inn i ulike rapporter for hver av disse tingene.

Med dashboards kan du for eksempel ha en modul som viser bounce rate fordelt på medium (øktnivå) ved siden av en modul med mest viste sider på nettstedet (sidevisningsnivå). Eller, du kan sidestille en modul som viser de mest besøkte undersidene fra mobiltrafikk opp mot en modul for viktigste undersider fra desktop- og nettbrett-trafikk.

Dashbord eksempel 300x143

Dashboards gir deg også muligheten til å enkelt fremstille data i grafer eller diagrammer. Derfor er dette et svært velegnet rapportformat for raskt å få oversikt over de viktigste tallene for deg. I tillegg gjør tilgjengeligheten til dashboardet, og mulighetene for enkelt å dele det, at dashboards er velegnet for tall du eller flere sjekker ofte.


Hva egner dashboard seg ikke til?

  • Detaljert rapportering
  • Som grunnlag for analysearbeid


Dashboards tilbyr lite fleksibilitet når det kommer til å drille deg ned i materien og studere detaljene. Modulene i dashboardet har kun ett nivå med data. Du kan altså ikke klikke deg videre inn for å få mer informasjon. Dette gjør at dashbord er et dårlig utgangspunkt for analysebasert arbeid. Hvis du tar deg selv i å sitte med spørsmål som "hvorfor?", "når?" eller "fra hvor?" etter at du har gått inn i ditt dashboard, ligger svaret mest sannsynlig i mer detaljerte rapporter i Google Analytics.

Her har Google Analytics lagt inn et lite hjelpemiddel i dashboardet... Link i modulene!


Nyttige funksjoner i Google Analytics dashboard

Link i modulene:


I hver modul kan du legge inn en link til en annen rapport i Google Analytics. Du kan dermed lage snarveier for deg selv inn til mer informasjon om tallene. Denne funksjonen sparer deg for mange klikk og gjør det effektivt å sjekke data!

Dashbord link1

Tilpasset layout:


Du kan selv velge hvor mange kolonner med moduler du vil ha i rapporten. Vil du sammenligne samme data i ulike segmenter kan det være fint å ha flere kolonner i dashboardet. For eksempel hvis du ønsker å se den organiske trafikken fordelt på mobil, desktop og nettbrett ved siden av hverandre.

Dashbord layout1 1024x464

Ferdiglagde dashboard:


Google har en egen portal for ferdige rapporter kalt Google Analytics Solutions Gallery. Her finner du et hav av dashboards laget av både eksperter og andre brukere som deg selv. Selv om dashboardet nok vil trenge litt tilpassing for å dekke dine behov, er det et fint utgangspunkt og ikke minst et bra sted for å få litt inspirasjon til bruksområder og hvilke tall du bør følge med på.

Trenger du hjelp med å sette opp et dashboard, eller til å definere hvilke tall i Google Analytics som er viktige for deg? Vi hjelper deg! Ta kontakt med en av våre analyseeksperter her.