Forside / Blogg / Hvordan få med resten av ledelsen på markedsplanen
Skrevet av: Gunnar Frigaard

Hvordan få med resten av ledelsen på markedsplanen

Dato publisert:

05.10.21
Ledelsen på laget Toppbilde 1200 628 px

Markedsføring er kompleks, og som markedssjef står du ofte alene med den kompetansen i en ledergruppe.

Det kan være tydelig for deg hva som kreves av midler og ressurser, og hvilke resultater dere kan forvente med en gang og i fremtiden. Men hvordan får du med deg resten av ledelsen, og andre viktige interessenter, på den reisen?

Skap tillit - Få alle med på visjonen

Det viktigste for å få spillerom er å skape tillit. Når ledelsen stoler på deg, er det større sjanse for at du kan få langsiktig spillerom, slik at du ikke må forsvare klikkraten i hver eneste annonse. Du må sørge for at ledelsen holder fokuset på det store målet dere skal nå sammen.

For å få gjennomslag for markedsplanen din, må resten av ledelsen, og andre viktige interessenter, kjøpe visjonen din. Hvis de forstår, tror på og er investert i visjonen din, vil du få tilliten og spillerommet du trenger for å kunne gjennomføre planen.

Men hvordan skal du få til det?

Fokusér på bedriftens utfordringer og mål

Markedsføring er det minst viktige i en bedrift. Det som er viktig er målene og resultatene bedriften vil nå.

Her setter vi det selvfølgelig på spissen for å få frem et poeng. Men det er ikke markedsføring som fag som er det viktigste, det er bare et verktøy. Bedriftens utfordringer, mål og resultater må stå i fokus. Derfor er det viktig å vite hvilke mål og utfordringer bedriften har, og hvordan markedsføring kan være en pådriver for å nå det målet, eller være en løsning på utfordringen.

Du kan ofte finne flere mål på forskjellige nivåer, og det kan være lurt å bryte målene ned til mindre mål. For eksempel har mange bedrifter et mål om å øke omsetningen, eller ta markedsandeler, gjerne over flere år. Ved å bryte ned disse målene til mindre delmål blir det lettere å lage tiltak på kort og lang sikt. Et delmål kan for eksempel være å nå ut til en ny målgruppe, eller å lansere nye tjenester til eksisterende kunder.

For å finne fram til de riktige målene og delmålene, og samtidig inkludere flere interessenter, er et godt tips er å snakke med flere i bedriften. Det kan være fokusområder og planer som markedsføringen kan bidra positivt med i andre avdelinger. For eksempel kan bedre innhold på nettsiden bidra til mindre press på kundeservice, samtidig som du potensielt får mer materiale å benytte deg av i markedsføringen.

Snakk samme språk som dine kollegaer

Ikke snakk om CTR, CRO, CPC eller Conversion Rate. Snakk om det som er viktig for bedriften, og mal et bilde av hvordan markedsføring er essensielt for å nå det målet.

Skal dere for eksempel inn i et nytt marked? Fortell om hvordan markedsføringsaktivitetene kan bidra med å gjøre merkevaren deres synlig i det nye markedet, og sørge for å dra potensielle kunder inn på nettsiden. Vis dem hvordan potensielle kunder kan samles inn på epostlister, og nedslagsfeltet for bedriften bygges opp med følgere i sosiale medier. Fortell om hvordan markedsføringen kan drive kundepleie og skape mersalg på eksisterende kunder uten at salgsavdelingen må bruke så mye tid på det.

Knytt markedsføringen så nært til bedriften og avdelingene sine mål og utfordringer som overhodet mulig. Da begynner folk å forstå hva du faktisk sier.

Skreddersy visjonen til hver enkelt interessent

Det er mange forskjellige roller i en bedrift. For å få med alle du trenger, må du gjøre det relevant og nyttig for hver enkelt person. Finn ut hva som er viktig for den enkelte, og skreddersy visjonen din og fordelene deres avdeling vil få som følge av den.

En salgssjef er ofte opptatt av at tiden til salg skal brukes effektivt. En selger tenker på sine personlige mål og hvordan de skal klare å nå dem denne måneden. En butikksjef vil ha trafikk inn i butikken sin og salg.

Vær tydelig på hvordan markedsplanen kan bidra til at alle vil få det enklere i hverdagen. God markedsføring kan bidra med å levere mer kvalifiserte og relevante henvendelser til salgsavdelingen, som da kan jobbe effektivt med potensielle kunder som allerede er interessert. Den kan også bidra med mer fottrafikk i butikken fordi du holder bedriften “top-of-mind” hos kundene, og salgene i butikk kan gå raskere fordi de på digitale flater allerede har vurdert og bestemt seg for å kjøpe.

Jobber du i en B2B-bedrift? Få flere tips til hvordan du kan få med deg bedriften på nettbutikkssatsningen her!

Forventningsstyr og oppdater underveis

Hvis dere skal sette en ny retning for markedsføringen, er det spesielt viktig å forventningsstyre riktig og komme med løpende oppdateringer. Noe av det viktigste er å sette riktige forventninger om når resultatene på bunnlinjen vil komme. Da sikrer du deg tilstrekkelig med spillerom, og du unngår å bli vurdert på detaljer på kort sikt som ikke er viktige i det lange løp.

Hvis du ikke har hele markedsplanen klar, så må du være ærlig og si det. Lag en plan med det du har. Styr fokuset inn på de neste stegene i planen, og vis dem at resultatene av disse aktivitetene vil definere hva de neste stegene blir.

Du vil ofte få spørsmål om hvilke resultater bedriften kan forvente langs veien. Hvis du ikke vet det, så vær ærlig på det. Overselger du dette, kan det skade fremdriften på prosjektene, og potensielt stoppe planen din før du har klart å høste fruktene av arbeidet.

Lag en overordnet plan med mål og delmål

Finn ut hva dere må gjøre for å nå det overordnede målet for bedriften. Hvilke aktiviteter kan nå delmål du har satt på reisen mot hovedmålet? For å finne utav det lønner det seg ofte å begynne med målet og tegne seg bakover steg for steg. Når du gjør dette vil du også oppdage om dere mangler kompetanse, systemer eller innsikt som er essensielle for å kunne oppnå suksess.

For eksempel, hvis målet er å selge en eksisterende tjeneste i en ny målgruppe, hva må dere gjøre da? Er det nok å sende ut budskapet med eksisterende materiale med betalt annonsering? Eller vil dere trenge nytt materiale for å tilpasse dere målgruppen sine interesser og vaner? I hvilke kanaler når dere best den nye målgruppen, og hvordan liker de å motta informasjon? Har dere alle systemer på plass, innsikten og kompetansen dere trenger for å nå ut til denne målgruppen?

Sett opp en konkret plan, og spør ledelsen og andre viktige interessenter om innspill slik at du får dem engasjert. Dette er spesielt viktig hvis du trenger å samarbeide med andre avdelinger og ledere for å få gjennomført planen.

Få inn dine mål i nøkkelrapporter

I en bedrift er det ofte flere rapporter som skal produseres hver måned. De har gjerne et fast format med faste nøkkeltall, ofte med salg som hovedfokus.

Du må få inn de målene og delmålene som dere har definert i markedsplanen i en eller flere av disse rapportene, sånn at ledelsen og viktige nøkkelpersoner ikke glemmer målene dere ble enige om da planen ble akseptert. Du må også måle fremgangen på andre aktiviteter som ikke øyeblikkelig gir utslag i målbare tall.

Hvis målet til bedriften er å få flere kunder i en ny målgruppe, så må du vise fram hele reisen i slike månedlige rapporter. Har du alt innholdet du trenger? Må dere ha mer kompetanse eller innsikt om målgruppen? Må dere ha noen nye rutiner internt? Vis framdriften på slike aktiviteter. Det er ofte en stor del av veien mot å nå hovedmålet, uten at det gir utslag på salgsresultatet i akkurat den månedsrapporten. Da setter du fokus på aktivitetene fra markedsplanen, som vil være med på å skape fart.

Du må også finne plass til delmålene. Kanskje det er antall eksponeringer til den nye målgruppen? Påmeldinger til nyhetsbrev? Og selvfølgelig skal det være plass til hovedmålet, som ofte er salgsresultater. Det målet må opp og fram så snart dere har kommet så langt i planen at det skal være mulig å se resultater.

Poenget med å få med alle stegene i rapporteringen er å vise fremdriften som skal føre til resultatet dere vil ha i fremtiden. Dette er med på å bygge tillit og engasjement hos ledelsen.

Ikke vær redd for å lære og justere

Følg aktivt med på resultatene av de forskjellige aktivitetene, både på delmål og hovedmål. Var det noe som ikke fungerte som dere forventet? Må dere jobbe mer eller annerledes for å å nå hovedmålet? Vær ærlig rundt resultatene, og få alle engasjert i å følge med og gjøre justeringer. Ikke fortsett i en retning du ikke lengre har troen på bare fordi du, og nå andre, er investert i den originale planen.

Gi folk tid

Endringsarbeid tar tid, og det kan være store forskjeller i avdelinger og helt ned på individnivå. Ikke bli frustrert og prøv å press gjennom noe som bare du har troen på.

Prøv heller å finne flere gode fordeler for de du trenger å ha med på laget. Kanskje du ikke har forstått hva som er viktigst for dem? Kanskje du ikke har klart å vise dem en god løsning? Det er lett å tenke at feilen ligger hos de som ikke endrer seg. Men prøv heller å se hvordan du kan vise fordelene ved endringen du vil skape. Det kommer du lengre med.

Vi ser at disse utfordringene går igjen i mange bedrifter, uavhengig av størrelse og segment i markedet. Ta kontakt for en uforpliktende samtale så kan vi hjelpe deg å finne en god løsning på dine utfordringer!