Forside / Blogg / Hva gjør markedssjefer som lykkes?

Hva gjør markedssjefer som lykkes? Funnene fra The Nordic CMO Survey er klare!

Dato publisert:

15.05.23
Hva gjør CMOs som lykkes spesielt godt

Den nordiske markedssjefen forventer et tøffere marked og nye medievaner. For å møte endringene har de investert i nye konsepter, merkevarebyggende aktiviteter og innsikt. Det viser ferske tall fra The Nordic CMO Survey.

The Nordic CMO Survey– Forestillingen om at vi en dag skal tilbake til slik det var før pandemien, blir stadig svakere. Lite tyder på at 2023 blir “a walk in the park” for norske bedrifter. Da er det spesielt viktig å danne seg et nytt bilde av hvordan markedet ser ut her og nå. Da kan du posisjonere deg mer korrekt, sier Oda Kveen, ansvarlig for The Nordic CMO Survey og markedssjef i Synlighet.

Markedssjefen er i førersetet

Stadig flere bedrifter får øynene opp for viktigheten av markedssjefens rolle. Hele 7 av 10 markedssjefer sier at rollen deres har blitt viktigere de siste tre årene. Like mange mener rollen vil bli enda viktigere i tiden som kommer.

– Hvordan du kommuniserer i markedet, hvilken posisjon du tar opp mot konkurrenter, og innsikten du har om målgruppens preferanser og atferd, er viktige brikker for å lykkes godt, spesielt i et tøffere marked. Dette er områder markedssjefen gjerne har hovedansvaret for.

Bedrifter der markedsteamet sitter i førersetet for forretningsutvikling, lykkes i større grad med å nå målene sine. Disse teamene opplever at deres bidrag inn mot å nå forretningsmål verdsettes.

Ønsker du å få tilsendt rapporten? Registrer deg her!

Satser på innsikt og merkevarebygging

De bedriftene som evner å få øye på muligheter i markedet og deretter gjøre nødvendige tilpasninger, har et stort konkurransefortrinn. Det bekrefter også funn fra undersøkelsen.

Likevel melder hele 57% av markedssjefene i undersøkelsen at de ikke har investert i innsikt og analyse de siste 12 månedene. 

– Vedtatte sannheter som rådet for 12 måneder siden, kan være langt fra situasjonen i dag. Bedrifter børminimum gjennomføre én kunde- og merkevareundersøkelse på årlig basis. Det gir et godt grunnlag for å utvikle en mer effektiv differensieringsstrategi og kundeopplevelse, anbefaler Giedre Maciniene, senioranalytiker i Synlighet.

Bilde 1 Påstander om bedriften

De som har investert i innsiktsarbeid og merkevarebyggende aktiviteter, oppnår bedre resultater. I tillegg kan vi også se at de som lykkes i større grad har prioritert å lage nye kreative konsepter og kampanjer.

Salg og marked samarbeider tett

I bedrifter der salg og marked samarbeider tett om felles planer og tiltak, blir resultatene fra markedsføringen bedre. Selv om metodene til dels er ulike, er målet det samme. Mange bedrifter har mye å vinne på å tilrettelegge for bedre samarbeid på tvers.

Bilde 3 samarbeid salg og marked

Gjennom pandemien ble teknologi som støtter moderne salgsarbeid - marketing automation - enda mer populært. Blant bedrifter som lykkes godt, sier 6 av 10 at de bruker marketing automation. 7 av 10 sier at det kommer til å bli enda viktigere fremover.

Våger å være først ute

Blant de som oppnår gode resultater med markedsføringen sin, er det en stor andel som har tatt i bruk TikTok allerede. De har også i mye større grad satset på podcast, video-markedsføring og marketing automation.

Bilde 5 tiktok

– TikTok er nok ingen vidunderkanal i seg selv. Derimot ser vi ofte at bedrifter som tør å teste nytt presterer bedre. Kun ved å teste, erfarer man hva som gir best resultater. I tillegg ligger det mye effekt i å få et first mover advantage, hvor du får muligheten til å ta en posisjon før flere kommer på banen, sier Oda Kveen om funnene.

Investerer og ser muligheter i et utfordrende marked

Lavkonjunktur og endret forbrukeratferd er de to utfordringene flest markedssjefer forventer å møte i løpet av 2023.

Bilde 4 forventer disse utfordringene

– Vi ser et skille her, der bedriftene som lykkes godt forventer at utfordringer primært vil være relatert til forbrukerne og markedet. Bedrifter som lykkes i mindre grad ser mer på utfordringer relatert til dem selv som bedrift, f.eks. ansettelser og budsjett.

Bilde 6 budsjett

47% av de som lykkes godt har økt markedsbudsjettet det siste året. Kun 34% av de som lykkes i mindre grad sier det samme. Den samme trenden ser vi på spørsmål om ansettelser. Flere av de som lykkes har økt antall ansatte i markedsteamet. 43% sier de har planer om å ansette.

Vil du ha mer innsikt om hva markedssjefer i Norden prioriterer akkurat nå?

23. mai presenterer vi hovedfunn fra The Nordic CMO Survey. Meld deg på webinaret og få verdifulle innspill til hvordan du bør justere og planlegge markedsføringen framover.