Forside / Blogg / Grønnvasking er ulovlig: Hva må du som markedsfører vite?
Skrevet av: Lone Moa

Grønnvasking er ulovlig: Hva må du som markedsfører vite?

Dato publisert:

28.06.24
Grønnvasking er ulovlig Hva må du som markedsførere vite

Som markedsfører sprer du utallige budskap hver uke. Har du tenkt over at noen av dem kanskje kan oppfattes som grønnvasking?

Å pynte på sannheten om miljøvennlige tiltak kan få alvorlige følger – ikke bare for merkevaren din, men også i form av lovbrudd.

Hvordan kan du være sikker på at du holder deg innenfor lovens rammer?

“Grønne” påstander må tåle ettersyn

Språk er makt. Hver eneste kampanje, hver reklame, og hvert innlegg i sosiale medier bærer med seg et ansvar. Dette merker vi også i Synlighet, hvor merkevarer vi samarbeider med – som for eksempel Svanemerket og Life – utfordrer oss til å forstå hvordan ulike former for “grønne” eller “helseforebyggende” påstander må kunne tåle ettersyn fra en tredjepart.

Derfor er det viktig å utforske hvorfor det er kritisk å forstå og unngå grønnvasking i markedsføringsarbeidet, og hvordan vi kan jobbe smartere for å unngå det.

La oss starte med hvorfor.

Dette sier loven om grønnvasking

Norge

Grønnvasking er ikke bare uetisk, det er også ulovlig. I Norge er det tydelig regulert under markedsføringsloven, hvor paragraf 26 fastslår at all markedsføring skal være i tråd med god markedsføringsskikk og bygge på faktiske forhold.

Forbrukertilsynet er tydelig på at såkalte bærekraftspåstander, eller misvisende miljøpåstander, er et utbredt problem. Derfor er det forbudt. For eksempel kan du ikke hevde at et produkt er fullstendig resirkulerbart hvis du ikke kan støtte opp dette med faktiske prosesser og systemer for resirkulering. Den som misforstår eller ikke følger loven, kan i verste fall forvente bøter.

Siden 2018 har bærekraftspåstander i markedsføring vært et høyt prioritert område for Forbrukertilsynet i Norge.

Europa

Situasjonen er noenlunde lik i resten av Europa, med strenge retningslinjer fra EU som skal bekjempe grønnvasking. Gjennom “Handelspraksisdirektivet om urimelig handelspraksis overfor forbrukere”, krever EU nå at alle miljørelaterte påstander skal kunne støttes opp med klare beviser. 

Dette er en del av en større innsats under European Green Deal for å sikre at selskaper bidrar reelt til miljøet og ikke bare på papiret.

På grønn bakgrunn er et utdrag fra teksten: "Konsekvensene for Volkswagens grønnvasking ble 30 milliarder euro i bøter og andre utlegg."

Grønnvasking kan føre til store tap

Den som presenterer usannheter eller bryter loven, får et troverdighetsproblem. Vi ser at stadig flere journalister og forbrukere begår ettersyn i bedrifters påstander om bærekraft. Den som ikke er forsiktig kan risikere offentlig uthenging i mediene eller i kommentarfelt i sosiale medier. Grønnvasking kan dermed være potensielt skadelig for både merkevaren og markedsposisjonen din.

Til syvende og sist, er det et spørsmål om tillit.

Tilliten til miljø- og klimasaken er helt avgjørende for at vi skal lykkes med å senke temperaturene på jorden og forhindre dødsfall fra forurensning. Forbrukerne må tro på det når bedriftene gjør en real innsats for å redusere miljøpåvirkningen. Grønnvasking svekker denne tilliten, noe som kan lede til en generell skepsis mot alle gode initiativ. Til slutt kan vi risikere at klimasaken oppleves som nok en floskel bedrifter bruker for å tjene mer penger, selv om det vi egentlig ønsker er å hjelpe forbrukerne med å ta valg som er gode for klimaet og miljøet.

Tekst på grønn bakgrunn: "For miljøet derimot, er konsekvensene estimert til å kunne forårsake 1200 tilfeller av for tidlig fødte barn"

Du husker kanskje “dieselgate”-skandalen, hvor Volkswagen feilaktig promoterte sine biler som mer miljøvennlige enn det de egentlig var? Konsekvensene av denne misinformasjonen, ble for VW en samlet kostnad på over 30 milliarder euro, fordelt på bøter og andre finansielle tilbakebetalinger.

Konsekvensene for miljøet, derimot, er estimert til å totalt kunne forårsake 13 000 tapte "leveår" for mennesker, deriblant 1 200 tilfeller av for tidlig fødte barn.

Grønnvasking kan altså føre til vesentlige tap – på begge sider av vektskålen.

Det finnes gode hjelpesider

Som markedsfører har du et ansvar for å formidle informasjon som er sann. Kjenn reglene, og sørg for at hver påstand kan verifiseres. Ditt arbeid med å fortelle om bærekraft, påvirker ikke bare merkevaren til din bedrift, men også hvordan forbrukerne oppfatter innsatsen mot en bærekraftig fremtid.

Heldigvis er det hjelp å få, og her kommer hvordan vi kan unngå å grønnvaske:

Kjenner du til flere gode sider? Vi tar gjerne imot flere sider eller andre tips som gjør at denne artikkelen blir enda bedre.

La oss bruke språkmakten til å styrke offentlighetens tillit til miljøvennlige tiltak, gjennom å være ydmyke, ærlige, nøye og åpne i kommunikasjonen vår. Det i seg selv, kan vi nesten påstå vil være bærekraftig.

Hold deg oppdatert! Bli en del av fagnettverket Synlighet Academy!