Forside / Blogg / Google Analytics 4 (GA4)

Hvorfor trenger du Google Analytics 4 (GA4)?

Google Analytics 4 er neste generasjon analyseverktøy fra Google - og du bør få det satt opp nå!

Google Analytics 4 vs Universal Analytics

Google Analytics 4 er et helt nytt verktøy for sporing og måling fra Google. Det har ganske lite til felles med Universal Analytics (den "gamle" varianten du kanskje bruker i dag), og er derfor ikke en forbedring eller oppdatering.

Dette innebærer at:

  • GA4 må installeres som et nytt verktøy, med sitt eget script og sine egne tags for sporing.

  • Historiske data fra Universal Analytics videreføres ikke til GA4, du starter fra scratch.


I tillegg er det stor forskjell på rapportene du er vant til fra Universal Analytics. Du må bli kjent med GA4 før du får full kontroll på hvor du finner den dataen du trenger. Derfor vil du fortsatt ha behov for å bruke gamle Universal Analytics en stund framover.

Vi anbefaler at du setter opp GA4 allerede nå!

UTVIKLINGEN kommer til å skje i Google Analytics 4, så på et eller annet tidspunkt, kommer du til å ha behov for å gå helt vekk fra Universal Analytics. Da vil du ønske at du startet så tidlig som mulig med å samle historiske data i GA4.

Derfor kan du like gjerne starte nå!

Begynner du å samle data med en gang, kan du raskere fase ut det gamle når det begynner å bli mer nødvendig enn det er per i dag. Fordi gamle Google Analytics ikke kommer til å videreutvikles, vil du om noen år uansett bli nødt til å ta GA4 i bruk for å ikke havne bakpå. Og fordi ulike måleverktøy aldri rapporterer helt like tall, vil du sette pris på en god periode med overlapp hvor du kan sammenligne med data du kjenner fra før.

Hva vil Google Analytics 4 kunne gi deg?

Mens Universal Analytics er grunnleggende basert på å registrere sidevisninger, har GA4 en mer generell tilnærming til registrering av “events” og brukerengasjement. Det innebærer at sidevisninger bare er én av flere typer hendelser. Scrolling, eksterne klikk, videoavspilling og “engagement time” blir registrert som standard.

Har du en nettløsning med mye interaksjon og ulike elementer, kan dette gi deg et mer helhetlig bilde av hva brukerne gjør. Har du i tillegg en app, vil du kunne se på både nettsiden og appen i samme rapport. 

Har du derimot en klassisk nettside hvor rapportering på sidevisninger er viktig, kan du oppleve at de rapportene du er mest vant til potensielt er vanskelige å få tak i.

Den helhetlige tilnærmingen til engasjement som ligger i Google Analytics 4 vil potensielt gi deg en tydeligere forståelse av hvordan kundene dine bruker nettsiden din FØR de gjennomfører et kjøp, eller sender inn en henvendelse. Det kan gi deg mye verdifull kunnskap om kundereisen for akkurat dine produkter eller tjenester, og vil være noe både B2C- og B2B-bedrifter kan dra nytte av i markedsplanleggingen og videre optimalisering av nettsiden.

Andre fordeler med Google Analytics 4:

  • Mulighet for å lage og utforske dine egne skreddersydde “Funnel”- og “Flow”-rapporter.

  • Brukervennlig grensesnitt for å utforske og grave i data.

  • Tilpasninger av hvilke rapporter som vises i standardmenyen.

  • Modellering av data fra brukere som ikke har samtykket til sporing.

  • Data-drevet attribusjon på alle nivåer.