Forside / Blogg / Facebook mister yngre brukere i Norge

Facebook mister yngre brukere i Norge

Dato publisert:

02.02.12

Dato oppdatert:

05.04.23Mens Facebook gjør seg klar til å gå på børs er det interessant å merke seg at veksten i antall brukere ikke kan fortsette inn i himmelen. Norge er et av de landene som raskest har adoptert Facebook i hele befolkningen, og hvor "alle" nå er på Facebook. Det har vi vært en stund, og nå ser vi tegn til at brukere begynner å falle.

Vi har med ujevne mellomrom hentet ut brukertall for Facebook i Norge, basert på Facebook sitt verktøy for annonsemålretting. Tallene må alltid tas med en god neve salt, men det er interessant å notere seg utviklingen. Fra i mars 2011 til januar 2012 har brukermassen i norge ligget noenlunde stabilt, med en beskjeden økning fra 2,53 millioner til 2,56 millioner. Lenger nede i detaljene skjer det imidlertid mer spennende ting.

I aldersgruppen 22-29 har antall brukere gått tilbake 12% i løpet av det siste året, mens aldersgrupper over 40 har gått frem med minst 14%. Gruppen over 60 år har økt med hele 20%.

Her er endringen for alle målgrupper:

MålgruppeEndring 2011-2012
Under 182 %
18-21-7 %
22-29-12 %
30-390 %
40-4914 %
50-5918 %
Over 6020 %


Og her er fordelingen i antall brukere sammenlignet med i fjor:

Facebookdemografi1

Men hva kommer dette av, og hva betyr det?

Det er vanskelig å konkludere med at det nå er færre personer under 30 som bruker Facebook, fordi disse tallene refererer til "aktive brukerprofiler". Det vil si Facebookprofiler som det er logget inn på i løpet av 30 dager. Det er tidligere meldt om at antallet Facebookprofiler i enkelte målgrupper overstiger folketallet (se Facebook sin datakvalitet suger), og den mest nærliggende forklaringen på dette er selvsagt at folk har flere profiler. En jobbprofil, en privatprofil og en helt privat profil, kanskje? For ikke å glemme dem som oppretter profiler for kjæledyrene sine. Det er grunn til å tro at dette er mer vanlig for brukere under 30 enn over 50, og en del av de profilene som ikke lenger er aktive kan være nettopp slike.

Men selv om vi ikke med sikkerhet kan si at det er blitt færre brukere i denne aldersgruppen, så kan vi ganske sikkert si at det i alle fall ikke har blitt flere. Facebook har nådd metningspunktet, og i henhold til etablert teori om produkters livssyklus er tilbakegangen uunngåelig. Facebook har lært opp en hel befolkning i bruk av sosiale medier, men i sin streben etter å være alt for alle ender de kanskje opp med å være ingenting for noen, og de vil derfor miste brukere til nye, og kanskje mer spissede tjenester. Google+ vokser kraftig, og nye tjenester som Path og Pinterest dekker noen av bruksområdene til Facebook på en bedre måte enn Facebook gjør.

Hva tror du? Mister Facebook brukere? Er Facebook kommet for å bli?