Forside / Blogg / Er lokasjonstjenester som Gowalla og Facebook Places det neste store?

Er lokasjonstjenester som Gowalla og Facebook Places det neste store?

Dato publisert:

24.09.10

Den siste tiden har jeg snakket med Bergens Tidende og studentavisen Brostein om lokasjonstjenester og hva jeg tror de betyr for hvordan vi bruker internett og de sosiale nettverkene. i dette blogginnlegget vil jeg kort forklare hva lokasjonstjenester er, hvem som bruker de og verdien jeg mener de har for deg og meg som personlige brukere. I begynnelsen av neste uke vil jeg så følge opp med et innlegg der jeg går nærmere inn på nye muligheter for markedsføring, personvernsutfordringer og hva som skal til for at folk begynner å bruke lokasjonstjenster aktivt.

Det fins en rekke ulike lokasjonstjenester. Historisk kan vi gå helt tilbake til Dogdgeball fra 2000, forløperen til Foursquare som ved siden av Facebook Places i dag er størst i USA. Andre kjente tjenester av denne typen er Brightkite og Gowalla, hvorav sistnevnte er det mest brukte i Norge i dag. Kort fortalt er hver av disse tjenestene sosiale nettverk som kan minne om Facebook, ved at man lager seg en personlig konto og nettverker med venner, bekjente og andre som også bruker samme tjeneste. Den store forskjellen fra hvordan vi bruker Facebook i dag er at disse tjenestes hovedfunksjon er at de lar deg sjekke inn på det stedet du er gjennom noen tastetrykk på mobiltelefonen. Dette gjør det lettere for dine venner å finne deg, og lettere for deg å finne bekjente i nærheten. Det er spesielt gjennom den økte utbredelsen av smartelefoner med GPS-funksjon og kontinuerlig nettilgang at disse tjenestene er blitt brukervennlige. I enkelhet kan vi si at tjenestene er et skritt på veien mot et samfunn der vi knytter den digitale og fysiske verdene tettere sammen. (Ikke så ulikt fra hva Chis Anderson mener det neste tiåret vil handle om.)

De mest teknologi-interesserte
I Norge er det foreløpig kun de mest teknologi-interesserte som har tatt i bruk disse tjenestene. Som aktiv bruker av twitter, blogg, facebook og andre sosiale nettverk har jeg etterhvert fått kontakt med en rekke andre med felles interesser, selv om vi ikke har møttes i virkeligheten. Med mulighet til å se hvor disse befinner seg fra tid til annen, øker også muligheten for å faktisk møte likesinnede, om enn bare for en kaffekopp om vi tilfeldigvis skulle befinne oss på samme flyplass. Men foreløpig er brukermassene i Norge små. Som eksempel kan jeg nevne a-ha konserten på Brann stadion.


19 stykker sjekket inn på Gowallas "a-ha concert at Brann Stadion" i tillegg var det 12-13 på "Brann Stadion".

Blant 25.000 fans var det kun et 30-talls brukere som sjekket inn på Gowalla. Mens dette skrives ferier jeg i Spania. Bruken er selvsagt utbredt på de populære turiststedene, men ikke mer enn at jeg selv måtte opprette Playa De valdevaqueros på Gowalla, en av Tarifas mest poplære strender for kiting og surfing.

Økning i utbredelse og bruk
Men dette vil i løpet av kort tid kunne endre seg dramatisk. Facebook Places ble 18. august lansert i USA. I forrige uke ble tjenesten også tilgjengelig i Japan og Storbritannia. Sansynligvis kan vi vente oss funksjonen tilgjengelig i Norge i løpet av kort tid. Da vil potensielt 2,4 millioner nordmenn ha mulighet til å sjekke inn på steder gjennom Facebook og telefonen.

For meg som bruker er dette interessant av flere grunner. Jeg kan finne venner og kjente i nærheten, som da jeg for noen uker siden hadde en time ledig og satte meg på Cafe Opera, oppdaget jeg raskt at det satt kjente på Pingvingen. Andre ganger har venner valgt å komme til arrangementer og steder jeg er på fordi de så jeg sjekket inn. Det hender også at man får gode tips, som da jeg i vinter brukte foursquare til å sjekke inn på Monolitten på Oslo Lufthavn og jeg automatisk fikk tips om at en i mitt nettverk mente den asiatiske retten der var god. For min del har det så langt også vært gøy å teste dette fordi man som tidlig bruker stadig oppdager steder som ikke er etablert som spots enda. Oprettelse av nye spots går relativt raskt fra mobilen, og det gir en følelse av å være med på å lage noe som en selv og andre vil ha glede. Fra tid til annen har det også vært direkte nyttig og hyggelig, og bruk av lokasjonstjenster har allerede gitt meg en merverdi.


Slik så Gowalla ut på min iPad da jeg var i Geiranger i slutten av august.

I begynnelsen av neste uke følger jeg opp med et innlegg som tar for seg:

  • Mulighetene for markedsføring
  • Personvernsmessige utfordringer
  • Hva som skal til for at folk begynner å bruke det

Er det noe annet du lurer på om lokasjonstjenester?