Forside / Blogg / Er du klar for ny profil på facebooksiden din?

Er du klar for ny profil på facebooksiden din?

Dato publisert:

09.08.10

Facebook varslet allerede i fjor høst at de ville gjøre endringer på fansiden som blant annet innebar at alle egenutviklede faner får ny utforming. Rett før helgen ble det offentliggjort at disse endringene blir iverksatt fra og med mandag om to uker (23. august).

Hva innebærer dette for deg og meg?Alle egenlagde faner (ofte lagd med Static FBML) har til nå hatt en bredde på 750 piksler. Bredden reduseres nå til 520 piksler, som er det samme vi har på newsfeeden. Vi kan derfor anta at egenlagde faner får en mer strømlinjeformet tilpassning, med plass til å beholde logo og venstremeny. Betyr dette at vi kan vente en bedre integrering av static FBML-sidene mot brukeres newsfeed? Det vil i så fall være godt nytt for alle som ønsker mer fleksibilitet opp mot resten av facebookplattformen.

I tillegg vil funksjonen boxes forsvinne i sin helhet. Dette har vært en relativt lite brukt fane hvis hovedhensikt var å samle opp mindre elementer som polls, notater og lignende i en egen fane. I Synlighet har vi i liten grad sett nytten av boxes, og sjelden brukt den for våre kunder.

Når det gjelder endringene for fanene håper vi det gir bedre funksjonalitet, og at det ikke bare er en reduksjon i plass. Det er også nyttig å vite at vi i løpet av uken får tilgang til forhåndsvisning av det nye formatet, slik at vi har tid til å tilpasse våre egenutviklede faner før endringen trer i kraft.

Samtidig ser vi stadig bedre og mer statistikk. Det som tidligere kun var å finne på /insights er nå også integrert inn i hver enkelt side. Det siste av nyvinninger for statistikken er en oversikt over fanevisninger og effekt av veggmeldinger (kun for authenticated pages). Det er også mulig å se grafer i fullskjerm, lagre eller skrive ut. Samlet er disse endringene et skritt mot en mer brukervennlig publiseringsløsning for sider på Facebook som vi regner med at vil komme alle til gode.

Hva syns du? Kommer du til å savne boxes, og hvilke tanker gjør du deg om endringene av statisk-FBML-sidene?