Forside / Blogg / "En dag til på dette galehuset"

"En dag til på dette galehuset"

Dato publisert:

11.04.11
Social media 3313867 1280

Nei, selvfølgelig skriver jeg ikke om Synlighet nå! :-D Jeg ville bare sitere en 28 år gammel svensk Volvo-ansatt som skrev dette på Facebook. Han mistet jobben sin. Hvordan ansatte skal bruke Facebook og sosiale medier er en høyaktuell problemstilling som ofte er tema i vår rådgivning av kunder.Åpningssitatet er fra BT, som i dag skriver at stadig flere bedrifter innfører egne regelverk for sine ansattes bruk av sosiale medier.

Jill Walker Rettberg, professor ved Universitetet i Bergen, sier i artikkelen at hun forstår at arbeidsgivere ikke ønsker at ansatte skal avsløre taushetsbelagte opplysninger eller dumme seg ut på Facebook eller Twitter. Likevel mener hun at det ikke er behov for et eget regelverk for sosiale medier:

"svært mange av disse reglene dekkes av andre lover. Man trenger ikke egne retningslinjer for hvordan de ansatte skal bruke sosiale medier. Det holder med en bevisstgjøring i form av kursing."

Jeg mener at selv om mange tilfeller dekkes av loven, kan det være praktisk med noen regler, slik at ansatte og medarbeidere blir bevisst på at det finnes regler og retningslinjer for egen bruk av sosiale medier. Fordi selv om det det er helt opplagt at det ikke er lov å spytte på en pizza og legge filmen ut på Facebook, (som i denne videoen fra Domino's Pizza i USA), kan det både fra både arbeidsgiver og arbeidstakers side være usikkerhet rundt temaene nevnt i BTs artikkel. Kanskje helt ned til banale ting som om hvorvidt det er greit å bli fan av Burger King når man har oppført McDonalds som arbeidsgiver.

At flere nivåer av organisasjonen kan ha behov for økt bevisstgjøring husker vi fra vinterens sak i BT om lærere ved UiB som brukte Facebook til å klage over dårlige studentinnleveringer og uflittige studenter. Av de klokeste og mest reflekterte forventer mange mer enn at egne studenter henges ut (selv om det var anonymisert). Det skapte omfattende diskusjon på både twitter og i blogger, med nevnte Jill som en aktiv debattant. Men hadde dette blitt en sak hvis en lærer hadde bare hadde uttalt sin misnøye muntlig? Sannsynligvis ikke. I kommentaren Facebook på jobben påstår Hilde Sandvik at vi i sosiale medier alltid er representant for den som til en hver tid betaler vår lønn. Personlig synes jeg en slik tilnærming går litt langt i retning av å regulere ansatte.

I Synlighet ser vi at ingen bedrifter er like. I rådgivning med kunder har vi alltid kommet frem til at retningslinjer må skreddersys. Et stort selskap trenger andre regler enn et lite og mye avhenger også av hvor utsatt et selskap er til omdømme, for å nevne noe.

Jeg synes det er viktig med bærekraftige regler, som hele bedriften kan enes om. Hvis regelverket er et resultat av en intern debatt mellom arbeidsgiver og medarbeidere, er sjansen for suksess stor. Inkludering i prosess bidrar til å forankre regelverket, samt at ansatte i større grad skjønner viktigheten av felles normer og blir mer bevisst på hva de gjør på nettet. Samtidig unngår arbeidsgiver å pålegge unødvendig strenge regler. Sunn fornuft, et kurs og åpen diskusjon er ingredienser som til sammen former oppskriftet til en passende strategi på sosiale medier. Slik at både selskapet og ansatte kan nytte alle fordelene med at flest mulig er aktive på nett.

Hva synes dere? -Trenger bedriften din nye retningslinjer? (Eller tør du ikke utale deg om det ;-))