Forside / Blogg / Slik lager du en digital strategi!
Skrevet av: Michiel Ouwerkerk

Slik lager du en digital strategi!

Dato publisert:

17.01.20

Dato oppdatert:

21.11.23

Jobber du med digital markedsføring? Da har du sikkert lurt på hvordan du best prioriterer tid og budsjett. Her kan du lese om hvordan du lager en god digital strategi og hvordan du kan bruke den til å skape verdi!

Hva er digital strategi og hvorfor er det viktig?

Strategi handler om å sette mål, legge en plan, prioritere mulige tiltak og ta beslutninger for nå målet. En digital strategi fokuserer på de digitale tiltakene du tar i bruk for å nå målet ditt. For å kunne lage gode strategier må du ha en klar forståelse om hva du ønsker å oppnå, hvor langt du har kommet og hvordan du skal tette gapet. Når du har denne forståelsen kan du velge hvilke tiltak du skal iverksette.


6 steg du må gjennom for å lykkes med din digitale strategi

Målet med en digital strategi er å gjennomføre de beste tiltakene. For å kunne gjøre dette er du nødt til å sette opp et system for å måle om tiltakene som implementeres har ønsket effekt. Innsikten i hva som fungerer og ikke fungerer danner grunnlaget for læring og forbedring.

For å nå målene dine må du jobbe kontinuerlig med å forbedre tiltakene dine over tid. Du må vurdere prioriteringen av tiltak fortløpende for å sikre at du bruker ressursene dine der de skaper mest verdi.


De 6 mest sentrale punktene når du skal legge fundamentet:


 1. Mål – Hvor skal du? Hva er de overordnede målene til din bedrift?

 2. Strategi – Hvordan skal du nå målene? Identifiser strategier for hvordan det digitale skal hjelpe deg med å nå målet. Dette er de vanlige måtene nettsiden din kan hjelpe deg med å nå målene dine:
Design


3. KPI – (Key Performance Indicators) – Vil variere ut fra hvilke strategier du jobber med, men spørsmålet som må besvares er; hva er avgjørende nøkkeltall som forteller deg om du lykkes med strategien din?

4. Sette opp målsporing – Har du satt opp sporing slik at du kan følge utviklingen av KPIer over tid? Dette kalles for «Metrics» i analyseverktøy som Google analytics. Gode KPIer gjør det mulig å se om du lykkes.

5. Segmentere – Hvem eller hvilken kanal ønsker du skal gjøre hva? Dersom du ønsker å selge til potensielle kunder og gi informasjon til eksisterende kunder så må du ikke blande dette i målsporingen.

6. Sett deg delmål – For at du skal kunne vurdere om bedriften din gjør det bra eller dårlig, må du sette opp et mål for hver av KPIene som du skal nå.


Hvor langt du har kommet?

Når du har fått oversikt over mål, strategi og segmentering, kan du gjøre analyser som forteller deg hvor langt du er på vei. Denne innsikten er avgjørende for å kunne legge en plan, prioritere tiltak og ta beslutninger. Mye av informasjonen du trenger finner du ved å se på tallene, men du må også å sette tallene i en kontekst.


Eksempler på spørsmål og analyser som gir kontekst:


 • Hvilke tiltak har du gjort allerede, hva ville dere oppnå og hvordan fungerte det?
 • Hva er du god på? Hva er du mindre god på?
 • Hvilke trender og endringer ser du i din bransje?
 • Hva er dine fokusområder fremover?
 • Hva er dine viktigste trafikkilder?
 • Fordeler du budsjettet riktig?
 • Bruker du tiden riktig?
 • Prioriterer du tiltak riktig?
 • Hvordan beveger brukerne dine seg på nettsiden?
 • Hva er dine viktigste sider?
 • Hvor kommer brukerne inn til nettsiden din?
 • Hva er det som skaper verdi?
 • Hva er dine mest lønnsomme produkter?
 • Hva er dine volumprodukter?

Etter en slik seanse vil du sitte igjen med en oversikt over en rekke potensielle tiltak.


Gjennomfør din digitale strategi!

Når du har avklart hva målet ditt er, og hvordan det skal oppnås, må du prioritere tiltakene. Du kan ikke gjøre alt med en gang, så du må velge hva som er viktigst. En vanlig feilprioritering er å undervurdere kostnaden ved «ubetalte tiltak», som kan være tidkrevende oppgaver. Eksempler på slike tiltak er SEO, sosiale medier, konverteringsoptimalisering og innholdsproduksjon.


3 kritiske faktorer for å prioritere tiltak!


For å hjelpe deg med prioriteringen av tiltak, bør du vurdere de forskjellige tiltakene ut ifra disse 3 faktorene:

 1. Effekt – Hvilken effekt forventer du fra tiltaket?

 2. Implementering – Er det enkelt, eller mulig, å gjennomføre tiltaket eller krever det mange ressurser?

 3. Potensiale – Med dagens utgangspunkt, hvordan presterer du og hvordan kan det se ut i nær fremtid?


Dersom du gir aktuelle tiltak en score mellom 1 og 10 for hvert av disse kriteriene, så kan du bruke summen av de til å velge hvilket tiltak som bør prioriteres.


Synlighets rammeverk for gjennomføring av digital strategi


For å gjennomføre din digitale strategi i praksis, etter fundamentet er lagt, har Synlighet utviklet rammeverket SE-TENKE-HANDLE-LIKE. Modellen tar utgangspunkt i din kundes reise- og informasjonsbehov, gjennom forskjellige modus, mot konvertering.

Digitalstrategi nyprofil 2021

Rammeverket fokuserer på de tre faktorene Analyse, Innhold og markedsføring og du kan lese mer om hvordan du kan bruke SE-TENKE-HANDLE-LIKE-modellen for å gjennomføre din digitale strategi.


Optimalisering av tiltak

Når tiltakene er implementert, har startskuddet gått for å kontinuerlig forbedre resultatene. Et tiltak er aldri perfekt når det først lanseres, men det er avgjørende med et godt utgangspunkt. Den virkelige verdien ligger i å forbedre resultatene, litt etter litt, over tid. Dette er sant om tiltaket gjelder ny nettside, Google Ads-konto, SEO, Facebook-annonsering eller annet.

Kontinuerlig optimalisering for gradvis å forbedre målbare resultater, er selve hjertet i performance marketing. Det er i denne fasen at det er viktig å sette seg delmål som man jobber for å nå.

Her kan du lære mer om digital strategi ved hjelp av digitale strategi-modellen «Se-Tenke-Handle-Like». Den er rammeverket som vi i Synlighet bruker for å implementere digital strategi.

Trenger du hjelp med å lage en digital strategi for din bedrift, har du lyst til å ta et kurs i digital strategi, eller ønsker du rådgivning om hva slags digital markedsføring du bør satse på? Ta kontakt med våre eksperter her!