Forside / Blogg / Digital Strategi for Integrert Digital Markedsføring

Digital Strategi for Integrert Digital Markedsføring

En digital strategi sørger for at du begeistrer målgruppen din med riktig type markedsføring til rett tid og gode brukeropplevelser. Få hjelp til å lage en digital strategi som ledelsen forstår og som gir målbare resultater.

«Synlighet har rammeverket og erfaringen som hjelper deg å gjøre din digitale strategi smart, enkel og overkommelig.» Øystein Landrø Nilsen , Synlighet


Strategien din bør endres

Mulighetene innen digital markedsføring er i rask endring. De fleste digitale vinnere jobber etter en Performance Marketing–metodikk hvor du løpende tester, analyserer og optimaliserer markedsaktivitetene dine. En forutsetning for å lykkes, er at du er villig til å gjøre endringer – også i din digitale strategi.


Ønsker du å lære å lage gode digitale strategier? Meld deg på kurs i Digital Strategi!

En god digital strategi inneholder:

  1. En beskrivelse av nettstedet ditt sin rolle i bedriftens overordnede forretningsmål
  2. Tar for seg hele kundereisen
  3. Konkrete målbare hendelser som skal avgjøre suksess
  4. Sammenhengen mellom målgruppe, budskap og innhold
  5. Markedsaktiviteter med ulik intensjon
  6. Både salgsutløsende aktiviteter og aktiviteter for å bygge autoritet på nett

Strategien bør også omhandle når og hvordan søkemotoroptimalisering, annonsering, sosiale medier, e-postmarkedsføring og konverteringsoptimalisering skal benyttes og utnyttes.

Hjelp til å lage strategi?


Synlighet bruker “Se, Tenke, Handle”-modellen som et rammeverk for å vurdere:

  • hvilket innhold du bør ha
  • hvilke markedsaktiviteter du bør gjøre
  • hva et godt mål er


Sammen med deg avdekker vi:

- Hvordan du kan skape oppmerksomhet.
- Hvordan du kan få potensielle kunder i kjøpsmodus.
- Hvordan du kan få dem til å handle.
- Og, ikke minst – hva du kan gjøre for at de skal like bedriften din og bli gode ambassadører.

Modellen dekker hele kundereisen, kan tilpasses din digitale modenhet, og skaper en ryddig oversikt over mål, innhold og markedstiltak som gjør den digitale verden lettere å forholde seg til. Etter noen runder har vi sammen skapt et digital strategi fundament som kan forankres i ledelsen. Et utgangspunkt som bør utbedres og justeres med tiden.

Kontakt oss i dag og få hjelp til din digitale strategi!