Forside / Blogg / Derfor er employer branding viktig for din bedrift
Skrevet av: Karoline Gåre

Derfor er employer branding viktig for din bedrift

Dato publisert:

15.03.22
Employer branding Toppbilde 1200 628 px

Trenger du flere kvalifiserte søkere? Ønsker du å beholde de ansatte du har lengre?

Når du bygger opp merkevaren din handler det ikke bare om å appellere til potensielle kunder, men også om å være attraktiv for fremtidige og nåværende ansatte. For at du skal oppnå vekst er det avgjørende at du har med deg de rette folkene på laget, og da må du vise hvorfor det er bra å være ansatt hos deg.

At bedriften din oppfattes som en attraktiv arbeidsplass er kanskje viktigere nå enn noen gang. I følge LinkedIn vurderer hele 75% av jobbsøkere bedriftens employer brand før de bestemmer seg for å søke.

Data fra både LinkedIn og Microsoft indikerer en stor endring i arbeidsmarkedet etter pandemien. I Microsoft sin 2021 Work Trend Index kommer det frem at hele 41% vurderte å bytte arbeidsgiver inneværende år. Andelen LinkedIn-medlemmer som skiftet jobb mellom august og oktober 2021 hadde en økning på 25% sammenlignet med samme periode i 2019.

I dagens stadig mer konkurranseutsatte arbeidsmarked, kan et sterkt employer brand være avgjørende for at du skal klare å engasjere og beholde nåværende ansatte,  og ikke minst tiltrekke deg nye talenter.

Hva er employer branding?

Et employer brand kan beskrives som omdømmet en bedrift har som arbeidsgiver. Employer branding er rett og slett en fellesbetegnelse på alle de aktivitetene du gjennomfører for å kommunisere hva det er som gjør din bedrift til en attraktiv arbeidsplass.

Jobber du godt og systematisk med employer branding over tid, vil du ha større sjanse for å sikre deg en god posisjon som en attraktiv arbeidsgiver.

Hvorfor er employer branding viktig

Employer branding er altså viktig både for fremtidige ansettelser og for å sikre at de ansatte du allerede har blir hos deg lengre. Undersøkelser og forskning på employer branding kan vise til tydelige tall på fordelene du får ved å ha et sterkt employer brand.

Noen av de viktigste fordelene er:

+50% kvalifiserte søkere, -50% lavere kost per ansettelse, +28% turnover +22% lønnsomme ansatte

Flere kvalifiserte søkere

Bedrifter med et sterkt employer brand, og et godt rykte som arbeidsgiver, lykkes i mye større grad med å tiltrekke seg talenter. I følge data fra LinkedIn oppnår bedrifter med et sterkt employer brand i snitt 50% flere kvalifiserte søkere.

Raskere og billigere ansettelsesprosesser

Fordi bedrifter med et sterkt employer brand tiltrekker seg flere og mer kvalifiserte jobbsøkere, opplever de ofte lavere ansettelseskostnader. I følge en undersøkelse fra LinkedIn får bedrifter med et sterkt employer brand i snitt 1-2 ganger raskere ansettelsesprosesser og i snitt 50% lavere kostnader per ansettelse.

Beholde eksisterende ansatte

Bedrifter med et godt omdømme er også mye flinkere til å beholde eksisterende ansatte. I følge LinkedIn vil et sterkt employer brand kunne redusere turnover med 28%. Fornøyde ansatte vil ikke bare ha større sannsynlighet for å bli værende i selskapet lengre, de vil også i større grad være villige til å opptre som ambassadører for bedriften og snakke varmt om det til andre.

Mer engasjerte ansatte

Engasjerte ansatte er en viktig driver for å bygge et vellykket selskap. Bedriftskultur og engasjement hos ansatte går ofte hånd i hånd. Hvis du fokuserer på forbedring av engasjement hos de ansatte, vil du kunne nyte fordelene av økte inntekter og økt produktivitet. I en analyse fra Gallup fant de at bedrifter som hadde høyt engasjement blant de ansatte var 22% mer lønnsomme og 21% mer produktive enn bedriftene som hadde lavt engasjement.

Som en bonus er det også slik at employer branding ikke skjer i et vakum, så slike investeringer vil også bidra til å styrke den overordnede merkevaren og omdømmet til bedriften din. Dette vil igjen kunne gi deg flere kunder og økt fortjeneste.

IMG 8574 small fbstrl

Høyt engasjement på fagdag i Synlighet

6 tips for å lykkes med employer branding

1. Langsiktig strategi og tydelig EVP

Employer Value Proposition (EVP) kan beskrives som bedriftens “kandidatløfte”, og det er på mange måter selve kjernen i bedriftens employer brand. Det definerer hvordan du ønsker å bli oppfattet som arbeidsgiver, og det du kan tilby dine ansatte.

Siden det er vanskeligere enn noen gang å tiltrekke seg de beste talentene, har det blitt ekstremt viktig å ha konsistent og effektiv kommunikasjon av det du kan tilby potensielle kandidater. For å kunne gjøre det trenger bedriften din å ha definert en tydelig EVP.

Start med en analyse av bedriften din. Når du er i stand til å definere bedriftens unike egenskaper, er det lettere å sette ord på hva akkurat din bedrifts EVP skal være. Bli godt kjent med bedriftens kjernevirksomhet, verdier og kultur. Forstå hva slags mål bedriften jobber etter, og hva slags talenter som trengs for å nå disse målene.

Når du har definert EVPen, kan du lage en langsiktig strategi for hvordan dette skal kommuniseres - både eksternt og internt i bedriften. Og husk: på samme måte som med merkevarebygging, får du ikke et sterkt employer brand over natten. Det handler om å skape kjennskap og troverdighet over tid.

2. Bli godt kjent med målgruppen

For å lykkes med å tiltrekke deg de riktige kandidatene, og treffe dem med relevant budskap, er det avgjørende at du kjenner målgruppen godt. På samme måte som når du analyserer målgruppene du skal selge til, må du også analysere målgruppen du ønsker å påvirke med ditt employer brand. Hva er de opptatt av? Hva kan din bedrift tilby som møter deres behov og ønsker som arbeidstakere?

Målgruppeanalyse er noe som må gjøres med jevne mellomrom, og kanskje hyppigere nå enn det du gjerne tidligere har pleid å gjøre. Folks preferanser for hva som er en attraktiv arbeidsplass endrer seg på lik linje med at arbeidsgiveres behov for ny kompetanse endres. Ny teknologi, nye måter å jobbe på og endring i medievaner er faktorer som bidrar til å påvirke både behov og preferanser hos arbeidstakere og arbeidsgivere.

3. Start med eksisterende ansatte

Employer branding starter med dine ansatte. Bedriftens employer brand er i stor grad knyttet til erfaringene til de ansatte og det de har å si om selskapet. Samtaler, henvisninger og innlegg i sosiale medier er blant noen av måtene både nåværende, tidligere og til og med potensielle ansatte kan være med å påvirke bedriften din sitt omdømme.

Fornøyde ansatte har med andre ord en sentral rolle i et sterkt employer brand. Hvilke meninger de har om arbeidsplassen har stor påvirkning på omdømmet bedriften har som arbeidsgiver. Har du et godt arbeidsmiljø med fornøyde ansatte? Da vil de ansatte være mer tilbøyelige til å anbefale bedriften din videre til andre fagpersoner, og snakke varmt om å jobbe hos deg til andre.

Hele 76% av de som opplever et stort samsvar mellom det arbeidsgiveren sier om seg selv og deres egne erfaringer, vil i større grad anbefale arbeidsplassen videre til andre. Det er også større sannsynlighet for å få ansatte som legger inn ekstra innsats i jobben sin utover det som er påkrevd hvis du har et slikt samsvar.

4. Karriereside på nettsiden

Jobbsøkere gjør en del research i forkant av at de søker på en stilling. I følge data fra LinkedIn bruker jobbsøkere mer tid på vurdering av arbeidsgivere nå enn tidligere. I 2021 så jobbsøkere på nesten dobbelt så mange stillingsutlysninger før de søkte enn de gjorde i 2019.

Hvilket inntrykk kandidatene får av bedriften din i en slik fase er avgjørende, og det første møte kandidater har med bedrifter i dag er som oftest digitalt.

De fleste kandidater som faktisk vurderer å søke jobb hos bedriften din vil på et tidspunkt ende opp på nettsiden din. Du bør derfor ha en dedikert karriereside som ikke bare viser hvilke stillinger du har ledig, men også viser frem bedriftens kultur og verdier. Gi kandidaten mulighet til å finne ut mer om hvordan det faktisk er å jobbe hos dere.

På lik linje med kundene dine, ønsker potensielle kandidater å få svar på spørsmålene sine på nettstedet ditt. Det handler om å skape en god brukeropplevelse for jobbkandidater som gjør det enkelt for dem å forstå hvordan det vil være å jobbe hos deg. Om du er usikker på hvor du skal begynne, kan du starte med å spørre de ansatte. Hva er det de liker best med å jobbe for bedriften din? Hvilke budskap ønsker de å formidle til potensielle søkere? Hvilke spørsmål hadde de selv før de begynte å jobbe hos deg?

Bruk bilder, videoer og intervjuer med eksisterende ansatte for å vise hvordan arbeidsdagen faktisk ser ut. Du vil lettere kunne engasjere kandidater hvis de får ekte historier fra ekte mennesker.

5. Finn de gode, ekte historiene

Som med all merkevarebygging er god historiefortelling en viktig faktor for å lykkes med employer branding. Hva er det som gjør arbeidsplassen attraktiv? Hvordan kan du formidle den historien slik at du tiltrekker deg den rette kompetansen? Når det kommer til employer branding er det viktig at du tør å tenke kreativt. Skal du klare å differensiere deg fra konkurrentene er det helt avgjørende.

Samtidig er det viktig å huske på at det du kommuniserer må være autentisk og ekte - ikke prøv å fremstille bedriften som noe den ikke er.

Når du har funnet de gode historiene, må du gjøre dem synlige. Du må være til stede der målgruppen din er, enten det er snakk om sosiale medier, ved hjelp av annonsering eller fysisk tilstedeværelse. I en undersøkelse fra LinkedIn svarte 68% av rekruttererne at profesjonelle sosiale nettverk er en av deres mest effektive verktøyene for å bygge kjennskap rundt sitt employer brand.

Hjelp de ansatte til å bli ambassadører

Eksisterende ansatte er mer troverdige og autentiske enn kampanjer og rekrutterere. Hvis du klarer å få fornøyde ansatte til å ta del i markedsføringen av bedriften din, så vil det ha stor verdi.

Ikke lag et polert, ensidig bilde av bedriftskulturen. Inkluder de ansatte slik at de får vist med sine egne ord hvordan det faktisk er å jobbe for deg.

I følge undersøkelser fra LinkedIn stoler kandidater tre ganger så mye på ansatte i selskapet når de snakker om hvordan det er å jobbe der, sammenlignet med for eksempel en CEO. I tillegg er det sånn at den gjennomsnittlige nettverksstørrelsen til en bedrifts ansatte på LinkedIn er ti ganger større enn bedriftens eget nettverk. Med andre ord, de ansatte kan nå ut til langt flere ved å dele på LinkedIn enn det du kan som bedrift.

Astrid olsson linkedin post

I undersøkelsen kommer det også frem at én av fire kandidater ser på andre medarbeiderprofiler umiddelbart etter å ha funnet en jobbmulighet. Å få ansatte til å operere som ambassadører for selskapet er dermed ekstremt verdifullt.

De ansatte kan sees på som bedriftens uoffisielle markedsførere. De er en viktig del av en god employer branding strategi. Derfor bør du sette av tid til å hjelpe og oppmuntre de ansatte med å bruke for eksempel LinkedIn (eller andre sosiale kanaler). Der kan de representere seg selv som ansatt, spre ordet om bedriften din og hvordan det er å jobbe hos deg.

Ta kontroll over bedriftens omdømme

Alle bedrifter har et employer brand - uansett om de jobber aktivt med employer branding, eller ikke. Hvis du ikke jobber bevisst med å bygge ditt employer brand, vil du i liten grad være i stand til å påvirke hvilken oppfatning ansatte og andre har av bedriften din. Da vil du stille svakere i konkurransen om de beste hodene.

Ønsker du hjelp til å komme i gang med employer branding?