Forside / Blogg / Den digitale superhelten finnes ikke!
Skrevet av: Anders Vestin

Den digitale superhelten finnes ikke!

25.01.19
I Stock 473092842

Vet du hvilke markedsføringsressurser du bør ha inhouse og hvilke du bør utkontraktere? "Ditt digitale markedsteam" er et nyttedokument som viser hvilke ressurser du bør ha inhouse og hvilke du bør utkontraktere. Nederst i saken kan du laste ned dokumentet gratis!

Det er mange bedrifter i det norske markedet som kanskje ikke har reflektert godt nok over hva de ønsker å oppnå med markedsføringen sin. Dette blir ekstra tydelig når du leser jobbannonser til markedsføringsrelaterte stillinger. Kandidater skal være spesialist på annonsering, sosiale medier, SEO, webanalyse, grafisk design og markedskommunikasjon. De skal også gjerne være født med penn i hånden, og dessuten vise en utsøkt formidlingsevne på web.

Det skal godt gjøres å finne én person i Norge som med rette kan kalle seg ekspert på alle nevnte fagområder.

Vi vil påstå at den personen finnes ikke.

Synlighet har jobbet med digital markedsføring siden 2002, og vi vet hvor mye det krever for å opprettholde status som spesialist innen bare ett av disse fagområdene. Du må dedikere deg til det spesifikke fagområdet, og jobbe med dette daglig. For eksempel gjorde Google over tusen endringer i GoogleAds-verktøyet i 2016. Så, for å følge med på dette området alene, må du både være tallknuser, strukturert og nysgjerrig på ny teknologi.

Så hva skal du prioritere når du skal styrke ditt eget markedsteam, nå som du vet at den digitale superhelten ikke finnes?

Din digital strategi setter premissene


For å finne ut hvilke ressurser bedriften din trenger, bør du først kartlegge en tydelig strategi for din digitale markedsføring.

En digital strategi bør blant annet besvare:

  1. Hva skal måle suksess gjennom kundereisen?
  2. Hvilket innhold trenger vi gjennom kundereisen?
  3. Hvilke markedsaktiviteter skal vi drive med gjennom kundereisen?

2018 03 09 13 54 21

Strategien setter premissene for hvilke oppgaver som skal løses, og hvilken kompetanse du har behov for på markedsteamet ditt. Hvilken kapasitet har du inhouse i dag, og hvilken type kompetanse bør du hente inn eksternt?

Dette er den viktigste ansettelsen!


Den viktigste ressursen du ansetter, er en digital markedssjef som fungerer som prosjektleder for gjennomføring av den digitale strategien.

Dette er en person som har god forretningssans og erfaring med å ta markedsbeslutninger basert på den innsikten som kan høstes underveis.

Vedkommende må vite hva det innebærer å jobbe med performance marketing, og ut i fra denne forståelsen, innhente spesialistkompetanse på de fagområder som er en del av strategien, men som bedriften selv ikke besitter.

Den digitale markedssjefen trenger altså ikke selv å være ekspert. Derimot er det essensielt at vedkommende har en helhetlig forståelse for de forskjellige kanalene som kan brukes for å fremme bedriftens konkurransekraft og hvordan det skal prioriteres utfra bedriftens mål, og den foreliggende strategien.

Som byrå jobber, vi med mange forskjellige kunder fra hele landet. Det er vår erfaring at leveranser med størst suksess kjennetegnes av god synergi mellom kunden sin inhouse-kompetanse og våre konsulenter. Ikke det at vi nødvendigvis må være like, snarere tvert om, men at vi kjenner hverandre og spiller hverandre gode.

Inhouse vs byrå


Den digitale markedssjefen er en utrolig viktig ressurs, men ikke alle bedrifter har mulighet til å ansette en slik person. I noen bedrifter er det kanskje daglig leder som ivaretar den rollen som en av mange oppgaver.

Ansvarsfordelingen vil variere fra bedrift til bedrift, og vil være avhengig av hvor mye du vil og kan satse på den digitale markedsføringen. Den avhenger også av digital modenhet i organisasjonen generelt, samt hvilke ressurser du allerede har til rådighet.

For å hjelpe deg finne frem til hvilke ressurser du bør holde internt, og hvilke du bør hente eksternt, har vi laget en oversikt med vurderinger av de ulike rollene i et digitalt markedsføringsteam.

Denne oversikten kan hjelpe deg å vurdere de rette kriteriene når du tilegner ansvar for den digitale markedsføringen internt, utlyser markedsstillinger eller søker etter et byrå. Last ned dokumentet og kom i gang!

Dmt

Legg inn epost og last ned dokumentet