Forside / Blogg / De viktigste digitale kanalene

De viktigste digitale kanalene

Dato publisert:

08.09.11
Både vi og våre kunder tar ofte utgangspunkt i Facebook når vi skal utvikle en kundes representasjon i sosiale medier. Naturlig nok, størrelsen alene gjør det vanskelig å komme utenom. Men så bør man ofte gjøre mer enn å ha en facbookprofil i tillegg til nettstedet. La oss ta utgangspunkt i noen av de vanligste spørsmål våre kunder stiller på våre kurs (se mer her). Sansynligheten er stor for at også du har spurt deg en eller flere av følgede tre spørsmål:

  1. Skal jeg satse på Facebook eller kommer Google Plus til å ta over?
  2. Hva med alle endringene og nye ting som kommer? –Skal jeg kaste meg over de også? Eller holder de etablerte, og hvordan vet jeg i så fall at jeg er på rett nettverk?
  3. Hva med Twitter, Blogg, Flickr, YouTube, LinkedIn og så videre. Må jeg være på alle sammen?

Her er det ikke noen opplagte fasitsvar. Men noen generelle betraktninger er viktige i det man gjør de innledende vurderinger i det man utformer en strategi for sin tilstedeværelse på nett og i sosiale medier.

Facebook eller Google Plus?

Jeg skal ikke dvele lenge ved spørsmålet om du bør satse på Facebook eller Google Plus. Det at vi har fått to relativt like sosiale delingsplattformer er interessant primært fordi de gjennom konkurransen seg i mellom utvikler og forbedrer seg. Raskt. Foreløpig er de store brukergruppene fortsatt best å nå på Facebook mens G+, på tross av vekst og stor oppmerksomhet fortsatt er i en innledende testfase med relativt få brukere. Det er derfor mer noe som er verdt å følge med på, enn å bruke aktivt i markedsføringen. Det er heller ikke åpnet for bedriftsprofiler på G+ enda. Noe som gjør bedriftsprofilert markedsføring der vanskelig. (Dette utelukker selvsagt ikke at man som enkeltperson på vegne av bedrift/foretak/virksomhet kan drive effektiv merkevarebygging og markedsføring også i Googlenettverket)

Hva med alle nye nettverk?

Vi ser også ofte nye sosiale nettverk og kanaler, så som Companybook (en god ide som kan få problemer i et marked der LinkedIn er store og har gjort mye riktig de siste årene), eller billedelingstjenester som Netlog og så videre. De fleste av disse vil ikke overleve sine første år, men enkelte kan vise seg å bli svært så relevante. Spørsmålet er derfor hvilke og hvor skal du investere tiden din. Det store problemet for de fleste nye aktørene er at de prøver å etablere seg i nisjer eller markeder der det allerede er store tilsvarende aktører. For meg som sluttbruker er det antall brukere jeg kan interagere med viktigere enn kvaliteten på selve tjenesten. De etablerte er ofte også raske til å lære av utfordrere og utvikle sine funksjoner raskt.

For at jeg skal vurdere nye nettjenester må jeg først ha lest/hørt om det fra flere ulike kilder. Det kan føre meg over i første bruksfase som handler om privat utprøving. Først om jeg liker nettverket, ser en bruksverdi som ikke allerede leveres av andre og nettverket har en gradvis men stabil økning i brukermassen kan det være på tide å vurdere profesjonell bruk, knyttet til egen eller kunders bedrift/merkevare.

Vurderingsfasen brukes selvsagt også til å finne ut av hvordan nettverket passer inn i en gitt bedriftsprofil, eller markedssegment. Først når det er tilstrekkelig antall brukere og man kjenner nettverkets funksjonalitet og brukergruppe, slik at man kan sette noen relevante mål for bedriftsbruk er det aktuelt å etablere seg profesjonelt, og da gjerne med noen målbare testprosjekter. Sats derfor mest av dine ressurser på de største og etablerte kanalene. Her er Facebook, Twitter, blogg, LinkedIn, YouTube, Flickr de viktigste, men du bør ikke etablere deg i flere enn du klarer å betjene. Bruk heller ikke tid på eksempelvis YouTube dersom du verken har eller kommer til å lage videoer for å presenter eller selge ditt produkt.

Hovedkanaler og Nisjekanaler

I enkelhet bør bloggen (om du skal ha det) sees på som en utvidelse av nettsiden din der du har mulighet til å bidra med nyheter, faglige oppdateringer og dele av dine kunnskaper. Facebook, Twitter og LinkedIn vil være de viktigste arenaer for å utvikle og vedlikeholde dine nettverk. På Facebook vil du kunne nå store deler av befolkningen i alle aldersgrupper – dialogen bør derfor tilpasses det. På Twitter derimot vil du i større grad kunne nå politikere, journalister og andre aktører innen medie- og teknologi. Dette kan være personer med mye makt som det kan være lurt å komme i dialog med. Derfor bør bruken av Twitter skille seg en del fra hvordan du bruker Facebook. LinkedIn blir et rendyrket profesjonelt nettverk der faglige debatter og utvikling av personlige forretningsforbindelser er mest sentralt. Øvrige arenaer vil ha ulike former for støttefunksjoner med billed-, video, steds-, reise- eller andre former for ressurser. Det er derfor også viktig at profilene lenker opp til hverandre og at man har en plan for hvilke kanaler man bør være representert i og bruker disse aktiv.

For å utvikle en bedrifts tilstedeværelse i digitale nettverk er derfor Facebook for de aller fleste den viktigste arenaen. Sannsynligheten er stor for at du kan jobbe mer helhetlig bare med Facebook. En side med noen fans er bare starten. De må engasjeres gjennom aktiv dialog og delingsvennlige oppdateringer. Du må tilrettelegge og styrke den digitale interaksjonen ved å sette opp Facebooks Social Plugins og Open Graph på dine nettsider og utvide tilhenger skaren ved å bruke sposored stories på Facebook. Lag så en plan for hva du vil oppnå. Fans, økt trafikk, innsendte kontaktskjema, etc. Jobb for å nå målene. Først når ting begynner å falle på plass her bør du utvikle andre kanaler aktivt. Jeg er tillhenger av å ta et skritt av gangen, eller bygge stein på stein som det heter. Ta derfor gradvis i bruk nye kanaler og jobb tilsvarende målretet med de, men ta høyde for kanalenes egenart. Har du andre meninger, eller er det noe ønsker jeg skal utdype av det jeg skrive om her? -Gi gjerne en lyd i kommentarfeltet.

Dette var bare overskriftene for hvordan bruke Facebook og de sosiale mediene. Vil du lære mer så anbefaler jeg et av våre kurs eller workshops!