Forside / Webinarer / Frokostmøte i Oslo: Innsikt som en del av markedsstrategien i 2024.

Frokostmøte i Oslo 7. desember

Frokostmøte Oslo desember 2023

Har du satt nok fokus på innsiktsarbeid for 2024? Vi deler caser fra B2C, B2B og netthandel, der innsikt har vært en avgjørende del av markedsstrategien.

I en tid hvor kostnadsfokuset er høyere enn på lenge, men kravet til resultater ofte forblir det samme, er det viktig at beslutningene du tar er basert på ting du vet. Og i mindre grad antakelser og magefølelse.

Er innsiktsarbeid godt nok forankret i din markedsstrrategi for 2024? Denne morgenen deler vi konkrete eksempler på hvordan innsikt har blitt brukt i gjennomføringen av ulike markedsaktiviteter. På kryss og tvers av både fagområder og kundesegmenter.

✅ Få inspirasjon til eget innsiktsarbeid
✅ Få tips til verktøy for datafangst
✅ Få en forståelse av hva slags innsikt som kan brukes når
✅ Få svar på hvordan innsikt kan bidra til vekst og økt salg

Når: 7. desember 08:00-09:30
Lett frokost serveres fra 08:00-08:30. 
Hvor: 
Pilestredet 28, Oslo
Pris:
 gratis

Vel møtt!

Meld deg på her!